BIM eerder voor aannemers en adviseurs?

  •   13-06-2017
  • A.O

Is BIM niet vooral voordelig voor adviseurs en aannemers en minder voor de architect en de eindklant?

Het antwoord

Eén van de belangrijkste pijlers van BIM bestaat erin dat een virtueel model van de constructie wordt opgebouwd met daarin informatie die voor élk van de projectpartners belangrijk is. Tegelijk vormt dit model de basis voor het genereren van extra documenten (hoeveelheden, borderellen enz.)
Dit model staat centraal beschikbaar zodat elkeen zijn specifieke gegevens kan consulteren, becommentariëren, vervolledigen … en – afhankelijk van zijn functie binnen het project – verder kan opvolgen en in onderling overleg aanpassingen aanbrengen.

De noden van elke partner zijn verschillend, doch het gaat wel om hetzelfde model. Dit geldt dus ook voor de eindklant die finaal zijn model verder zal willen gebruiken voor later onderhoud, facility management enz.