Aparte plannen bij 3D-model nodig?

  •   05-04-2017

Nu is er ons 3D-model en zie ik niet goed in waarom we nog eens aparte plannen moeten uitwerken met openingen. Alle info is beschikbaar in het model. Kort door de bocht zouden wij enkel een lijstje moeten uitgeven met die 'extra' marge. Wat is jullie kijk hierop?

Het antwoord

Wat we ervaren in projecten is dat het soms de moeite loont om de 'sparingen' als objecten te voorzien. Op deze manier zijn ze eenvoudiger te tellen en kan het werk en dus kost die ermee gepaard gaat overzichtelijker ingeschat worden.

Met BIM is het maken van een apart 'plan' voornamelijk een kwestie van goede configuratie van het projectbestand. Eenmaal dat is ingesteld, volgen immers alle plannen het model bij wijzigingen en vertegenwoordigt dit geen extra inspanning.