Renovatie

  •   05-04-2017

Bij een renovatie kan met een scanner een gebouw digitaal getekend worden. Moet ik achteraf de verschillende layers toekennen aan het model?

Het antwoord

Een 3D-scanner maakt van het opgemeten gebouw een zogenaamde puntenwolk (point cloud). Afhankelijk van de gebruikte technologie bevat dit dan coördinaten (X, Y en Z positie) en eventueel bijkomende kleurinformatie. De meest courante BIM-software is in staat om dergelijke puntenwolken in te laden als een referentie-model. Dat wil zeggen dat de software deze punten enkel toont en niet verder kan bewerken. Er zijn vaak wel mogelijkheden om deze puntenwolk te filteren of slechts gedeeltelijk te tonen.

Het is dan gebruikelijk dat de modelleur op de normale manier werkt, maar met het grote voordeel dat alles in de context van zo’n opmeting gebeurt. Je kan meten, kijken vanuit verschillende posities en vergelijken tussen het model en de opmeting.

Het is dus, voor alle duidelijkheid, niet zo dat de BIM-software vanuit die puntenwolk de verschillende gebouwelementen extraheert. Dat blijft vooralsnog manueel werk.

Door de beperkingen van een scan is het ook zo dat enkel de buitenste oppervlakte gezien wordt door de laser. Je krijgt dan ook géén informatie over wandopbouw of vloersamenstelling. In het beste geval, door meerdere scans te combineren, kunnen wel de diktes en buitenafmetingen afgeleid worden, door op de punten van de scan te gaan meten.