Openbare BIM-bibliotheek

  •   05-04-2017
  • D.B

Op welke manier kan ik als fabrikant producten toevoegen aan een openbare bib?

Het antwoord

Wanneer je als fabrikant beslist om BIM objecten te gaan publiceren zijn er twee belangrijke stappen te nemen.

De eerste stap is het creëren van de BIM objecten zelf. Hierbij zijn er twee mogelijkheden: ofwel kies je er als fabrikant zelf voor om de BIM-objecten te maken, ofwel besteed je dit werk uit aan een toeleverancier. Deze ‘make or buy’-beslissing is afhankelijk van heel wat factoren: soort product (complexiteit), aanwezige kennis, de beschikbare tijd, de kost en de benodigde kwaliteit (oa. LOD, Level of Detail), …

Wanneer de BIM-objecten gecreëerd zijn volgt de tweede stap: de publicatie voor gebruik. Ook hier zijn er een reeks van beslissingscriteria die bepalen voor welke van de twee opties gekozen wordt: publicatie via een openbare bibliotheek of publicatie in eigen beheer. De volgende criteria spelen een rol bij de evaluatie: kennis en ervaring, beschikbaar stellen van server en serverruimte voor buitenwereld, versiebeheer en communicatie, gebruiksstatistieken, kost, …

Bij de keuze voor een openbare bibliotheek wordt (een deel) van de functionaliteit in handen genomen door de beheerder van de bibliotheek, anderzijds verhoogt het werken via een openbare bibliotheek de anonimiteit. Wanneer je als fabrikant BIM-objecten in eigen beheer publiceert heb je meer controle, maar vraagt dit om een organisatie die deze service ondersteunt.

Wanneer je kiest voor publicatie via een openbare bibliotheek neem je best rechtstreeks contact op met de beheerder voor verdere details.


Michael Van Tendeloo (Xella):

Voor BIM zijn er vooral twee mogelijkheden voor het samenwerken met externe partners. Aan de ene kant zou je een 'Uitwisseling IFC' kunnen hanteren waarbij er modellen worden uitgewisseld. Aan de andere kant is het interessant om objecten te creëren voor diverse softwareprogramma's die geïmporteerd kunnen worden. Deze objecten bevatten een bepaalde geometrie en uiteraard de correcte technische bouwfysische gegevens. BIMobjects.com is hiervoor een zeer sterk platform.