BIM-modellen delen

  •   22-03-2017
  • T.D

Hoe worden de BIM-modellen gedeeld tijdens uitvoering? Hoe zorg je ervoor dat iedereen steeds de laatste versie heeft als iedereen in een ander programma werkt?

Het antwoord

Het basisidee achter BIM is dat elke betrokken bouwpartner op elk moment en op elke plaats toegang heeft tot de meest recente versie het BIM-gebouwmodel. Wijzigingen worden bijv. meteen zichtbaar voor iedereen, waardoor werken op verouderde versies van plannen van een gebouw – en de gevolgen ervan – tot het verleden behoren.

BIM-gebouwmodellen zijn virtuele modellen die centraal in een netwerk – eventueel cloud – opgeslagen worden, waardoor het versiebeheer overzichtelijker wordt in vergelijking met het decentraal bewaren (op verschillende locaties). Daarnaast wordt toegang tot het model, zelfs mobiel, mogelijk, mits toegang tot het netwerk. De toegangsrechten van een gebruiker zullen bepalen of het BIM-gebouwmodel toegankelijk is en welke onderdelen ervan toegankelijk zijn voor die gebruiker. Belangrijke afwegingsfactoren hierbij zijn snelheid van manipulatie (real-time) t.o.v. opbouw van het BIM-gebouwmodel (oa. niveau van detail).

Door de onderliggende technische complexiteit van BIM op het niveau van software zijn er slechts een beperkt aantal relevante aanbieders op de markt. Elk van deze softwarefabrikanten heeft zijn eigen ontwikkelingstraject.

Desondanks wordt er momenteel, gezien het belang van onderlinge uitwisselbaarheid bij BIM, hard gewerkt aan een uniforme en open uitwisselingsstandaard (IFC, ‘Industry Foundation Classes’ en ‘OpenBIM’). Hierdoor is toegang tot eenzelfde BIM gebouwmodel met software van verschillende leveranciers mogelijk.

De huidige versie is IFC4 Add2, IFC5 is in ontwikkeling. Meer informatie over IFC en OpenBIM kan teruggevonden worden op buildingsmart.org Oa. een lijst van software fabrikanten die de ontwikkeling van IFC en OpenBIM ondersteunen kan hier geraadpleegd worden.
 

Ann Van den Borre (VK Architects & Engineers):

Dit wordt geregeld via de CDE (Common data environment), een Chapoo of Buzzsaw of FTP server of iets dergelijks waarop iedereen alle informatie zet en deelt. Hier spreek je af dat elke partij op geregelde tijdstippen (dagelijks, wekelijks etc.) de laatste versie van zijn file zet in een bepaald formaat. De ochtend erna download iedereen deze laatste versies en herlaadt. En klaar voor de werkdag met elk de laatste versie. Werkt iedereen in dezelfde software dan kan 'live' (dus ten allen tijde up tot date) worden gewerkt via Revit-server of BIM-server of andere.