Openingen HVAC installatie - Structuur

  •   16-03-2017
  • P.R

Situatieschets vanuit het oogpunt van HVAC-ontwerp: alle modellen worden in Revit gemodelleerd, HVAC/Stab/Arch.-modellen worden wekelijks gedeeld online. Er is interactie met de verschillende partners. Nu wordt plots uit de hoek van Stab de vraag gesteld om plannen te 'vervaardigen' waar alle openingen op staan + een bepaalde marge, bijvoorbeeld: kanaal 200x200mm => opening in beton moet dan 230x230mm zijn. Ten tijde van 2D-ontwerp was dit common practice. Nu is er ons 3D-model en zie ik niet goed in waarom we nog eens aparte plannen moeten uitwerken met openingen. Alle info is beschikbaar in het model. Kort door de bocht zouden wij enkel een lijstje moeten uitgeven met die 'extra' marge. Wat is jullie kijk hierop? 

Het antwoord

Dit heeft allemaal te maken met de juiste afspraken maken. Normaal zou je als aannemer een ifc-model moeten ontvangen van HVAC, waarop de echte afmetingen van de kanalen staan, alsook een ifc van de ruwbouw waarop de afmetingen van de openingen in de ruwbouw staan (deze zijn dus groter dan de kanalen om rekening te houden met toleranties).

Iemand moet de rol opnemen van BIM-coördinator. Dit is meestal een taak die weggelegd is voor de algemene aannemer, maar kan ook uitbesteed worden aan een externe partner. Hij zal dan de verschillende ifc-modellen in één model zetten, maar niet overtekenen. Je kan gewoon de afzonderlijke ifc-modellen zichtbaar of onzichtbaar zetten. Hij zal ook moeten controleren of alle modellen met elkaar in harmonie zijn.

Er zijn natuurlijk altijd mensen die dwalen en die als doel hebben alle gegevens in één pakket gemodelleerd te hebben. Dit is in de praktijk erg moeilijk uitvoerbaar en resulteert meestal in het overtekenen van een groot deel van de gegevens. Naar mijn gevoel is dit een pad dat alleen gekozen wordt door een gebrek aan ervaring en zal deze praktijk op korte termijn uitdoven.