VK Architects & Engineers

AZ Sint-Maarten; © VK Architects & Engineers (arch); Ingenium (MEP); Sweco (Stru); i-Theses
AZ Brugge, afdeling Pediatrie

Corebusiness

VK Architects & Engineers is een interdisciplinair ontwerp- en studiebureau actief in Healthcare Design en Building Engineering.

Healthcare- en Industry-klanten bieden we een totaalpakket onder één dak: masterplanning, architectuur, engineering, interieur en landscaping. Vastgoedontwikkelaars, architecten en overheden doen beroep op VK voor engineering van gebouwen, infrastructuurprojecten en van publieke ruimte. Daarbij is duurzaam bouwen voor ons steeds een topprioriteit.

BIM Expertise

VK heeft BIM stapsgewijs ingevoerd sinds 2010. Eigenlijk bimt VK voor alle projecten. De graad van BIM is echter grotendeels afhankelijk van de klant, net als van de kennis en kunde van de samenwerkende partijen. Voor architectuur en structural design bimt VK 100% vanaf het definitieve ontwerp, voor MEP is dit voor 75%. Dimensionering gebeurt volledig automatisch (debieten, vermogens, warmteverliezen e.d.).
BIM verandert de manier waarop we het ontwerpen van steden, gebouwen en systemen benaderen tijdens de gehele levenscyclus en helpt het projectteam de gevolgen van hun keuzes, beperkingen en mogelijkheden te begrijpen.

BIM-tip

Een algemene oproep binnen de sector: spreid de investeringen over de bouwsector en haar participanten, gekoppeld aan de mogelijke winsten tijdens de lifecycle van het gebouw. Elke gebruiker heeft uiteenlopende financiële baten bij een goed BIM-model, maar de investeringen zijn vaak onevenredig verdeeld.

Casestudy's

Artikels op BIMtonic