“BIM creëert voor alle partijen een win-winsituatie”

  •   09-06-2017
  • Tim Janssens
Sam Van den Wijngaert: “AZ Sint-Maarten is een referentieproject dat ons ertoe heeft aangezet om BIM breder uit te rollen binnen de werking van ons bedrijf.” © Sweco
Sam Van den Wijngaert: “Via een gedetailleerde clashdetectie in het 3D-model kan je de faalkosten bij uitvoering fors reduceren.” © Sweco

Het multidisciplinaire studiebureau Sweco Belgium – het toenmalige Grontmij – maakte in 2008 kennis met de innovatieve BIM-methodiek. Negen jaar en tal van projecten later mag het zich met recht en rede een pionier in het vak noemen. Wij gingen aankloppen bij BIM-manager Sam Van den Wijngaert, die ons haarfijn uitlegde wat BIM voor hem en zijn collega’s betekent.

Sam Van den Wijngaert, Sweco Belgium: “Ons BIM-avontuur begon bij de start van het AZ Sint-Maarten-project in Mechelen, het eerste grote BIM-project in België. Toen het in 2008 werd opgestart, was BIM nog een volstrekt nieuw gegeven. Wat volgde was een intensief, maar waardevol leerproces. We zijn meteen ‘all the way’ gegaan, hoewel we volgens de contractuele bepalingen een minder gedetailleerd bestand moesten aanleveren. We hebben de technologie ten volle geëxploreerd en hebben onze interne werkprocessen aangepast om bijkomende intelligentie te implementeren in het model, waardoor we de uitvoering nu veel efficiënter kunnen opvolgen en alles veel inzichtelijker is voor de bouwheer. AZ Sint-Maarten is een referentieproject dat ons ertoe heeft aangezet om BIM breder uit te rollen binnen de werking van ons bedrijf.”

 

Collectieve benadering

“Dankzij BIM kunnen alle partijen een bouwproject echt op collectieve wijze benaderen. Het 3D-model en de bijhorende ontwerp- en bouwinformatie vormen een centrale database die gedurende de hele levenscyclus haar nut bewijst (programma van eisen, ontwerp, uitvoering, exploitatie, onderhoud en zelfs afbraak). Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer worden er beter van. Knopen worden doorgehakt op basis van correcte, actuele informatie en gegevens. Wanneer er aanpassingen worden doorgevoerd, zijn deze meteen zichtbaar voor alle betrokken partijen. In complexe projecten is het doorgaans een hele klus om alles te coördineren, maar met een gezamenlijke BIM-database en een gecentraliseerd beheer van alle projectinformatie gaat dat een stuk vlotter.

"Via een gedetailleerde clashdetectie in het 3D-model kan je de faalkosten bij uitvoering bovendien fors reduceren. Voor ons en onze partners is het een stuk aangenamer werken, en de bouwheer krijgt op zijn beurt meer inzicht in het project en kan bij de exploitatie van zijn gebouw bogen op een kwalitatief as-builtdossier. Kortom: BIM creëert voor alle partijen een win-winsituatie.”

 

Veel meer dan een 3D-model

"We deinzen er bij Sweco Belgium niet voor terug om ons te profileren als echte BIM-pioniers. Aanvankelijk was het uiteraard zoeken en vergde de implementatie van de BIM-methodiek heel wat inspanningen, maar intussen hebben we de investering in de benodigde hard- en software en de opleiding van onze mensen dubbel en dik terugverdiend. Onze vier divisies – ‘Infrastructure’, ‘Buildings’, ‘Industry’ en ‘Energy’ – passen BIM toe in een breed scala aan projecten. Bouwprofessionals kunnen rekenen op onze expertise inzake laserscanning (scan to BIM), gebouw- en assetbeheer, BIM-ontwerp en -coördinatie, system engineering … Zeker als je op grote schaal samenwerkt met multidisciplinaire teams, werpt de BIM-methodiek meer dan zijn vruchten af.

"Er is echter wel dringend nood aan algemene afspraken en standaarden, opdat de uitwisseling van modellen op een uniforme en efficiënte manier kan gebeuren. Een protocol dat duidelijk omschrijft hoe een model moet worden opgebouwd en welke classificatie moet worden gebruikt, zou heel wat praktische problemen kunnen vermijden. BIM is immers veel meer dan alleen een 3D-model. Het gaat om de achterliggende communicatieprocessen en het op een goede manier ter beschikking stellen van bouwdata. Als dit alles gestroomlijnd verloopt, kan er in de hele keten efficiënter, duurzamer en met minder faalkosten gewerkt worden.”

Dit artikel verscheen eerder in het magazine Bouwen aan Vlaanderen.

 

Gerelateerde partners

Nieuwsbrief

Het beste van BIMtonic, rechtstreeks in uw inbox