AZ Sint-Maarten, Mechelen

Een casestudy van VK Architects & Engineers
  • 24-01-2017

Het AZ Sint-Maartenziekenhuis verenigt 3 bestaande ziekenhuizen in een nieuwbouwproject op de Campus Roosendaelveld. Het nieuwe ziekenhuis beslaat 100.000m² en zal 750 bedden tellen.

Welke partijen waren betrokken bij het BIM-proces
Allereerst en zeker niet onbelangrijk was dat de bouwheer (AZ Sint-Maarten, Dhr. Jan Claesen) ons de kans bood hiermee van start te gaan! Vervolgens de 3 betrokken studiebureaus: architectuur door VK, MEP engineering door Ingenium en structural engineering door Sweco (Grontmij). Voor elke partij de eerste kennismaking met een 3D-modelleerpakket in een gecoördineerd teamverband.

Voor welke onderdelen werd BIM wel/niet toegepast?
In eerste instantie was er enkel een 3D-model gevraagd. Geleidelijk aan echter werd ingezien dat het model meer was dan mooie plaatjes en views. Stapsgewijs werd er richting meetstaten gewerkt waarbij de reeds aanwezige informatie werd gebruikt en er informatie werd toegevoegd met het oog op de meetstaat en controle van hoeveelheden (BOQ). Ook vlekkenplannen, vluchtplannen etc. werden toegevoegd. 

Waarom en door wie werd beslist om dit project uit te voeren met BIM?
Zie ook eerder, de opdracht (in 2009 – BIM avant la lettre!) kwam van de bouwheer zelf.

Hoe is het BIM-proces verlopen? Liep het vlot? Waren er bepaalde knelpunten?
Al bij al liep het proces vrij vlot. Het betrof een eerste kennismaking met Revit, dit zowel voor VK zelf, als voor de modelleurs. Bij aanvang werd een CAD-manager met Revit-kennis aangeworven en een volledige Revit-implementatie voor de architectuurafdeling gepland. Deze werd geleidelijk uitgerold, samen met de evolutie en ervaring van het Sint-Maarten-model en zijn modelleurs. Modellen werden wekelijks uitgewisseld met de verschillende partijen en er werd regelmatig gecommuniceerd met de 3 partijen, live en telefonisch (een noodzaak). Kleine knelpunten waren de gebreken in de toen nog jonge software en de upgrade-perikelen bij nieuwe versies. Maar geen onoverkomelijke zaken.

In hoeverre vormde BIM voor dit project een meerwaarde?
Dit ziekenhuisproject bevindt zich nu (begin 2017) in de bouwfase. Nu worden as-builtmodellen gemaakt, gebeuren de opvolging en de organisatie van de werf via het model. Daar ligt de meerwaarde.
Iedereen wordt bovendien gedwongen om nauw samen te werken met elkaar en volgens welbepaalde, door de bouwheer opgelegde (BIM), guidelines, wat een grote invloed blijkt te hebben op het behalen van vooropgestelde plannings- en budgetdoelstellingen. 

De beschikbare gegevens zullen op een transparante wijze kunnen worden doorgetrokken naar de FM-processen binnen de operationele organisatie van de bouwheer.

 

Wat heeft dit project u geleerd m.b.t. het bimmen?
Dit project leert ons vooral dat als ‘de wil’ er is om te bimmen, alles mogelijk is. Het project startte als een opdracht tot het bouwen van een 3D-model per discipline, interdisciplinair gecoördineerd. Dit zonder protocol of BIM-manager, zuiver gebaseerd op de goodwill, de kennis en toekomstvisie van bouwpartners en bouwheer.

Gerelateerde partner

Opdrachtgever

Emmaüs vzw

Locatie

MECHELEN

Ontwerp

VK Architects & Engineers

Betrokken studiebureaus

- Sweco / Grontmij (stabiliteit/stabilité)
- Ingenium (technieken/techniques)
- KM Tuinplanning (buitenaanleg/extérieur)
Aannemer/Entrepreneur: MBG

Gebruikte software

AutoCAD Civil3D
Autodesk Revit
Autodesk Navisworks
BIMiTs Datalink