Pontsteiger, Amsterdam

Een casestudy van Schindler
  • 24-01-2017
Pontsteiger buitenaanzicht; © Bouwcombinatie Dura Vermeer & De Nijs; Schindler

Dit betreft een project met 12 x Schindler 5500. Het gebouw bestaat uit een hoog gedeelte en een laagbouw, met 8 liften die lopen aan 1,6m/s in de laagbouw en telkens 2 liften die lopen aan 2,5 m/s in elke toren. Het bovenste appartement heeft een totaal oppervlakte van 1400 m2.

In dit project koos de klant ook voor de PORT-technologie als liftbesturingssysteem en koos men voor de Port 4,2 tableaus voor alle liften

Welke partijen waren betrokken bij het BIM-proces
Alle installateurs (water, gas, elektriciteit, sprinklers, liften, etc) en leveranciers van bouwmaterialen.

Voor welke onderdelen werd BIM wel/niet toegepast?
Het hele gebouw is ontworpen in BIM, maar in de praktijk werd dit niet getoetst aan de modellen. 

Waarom en door wie werd beslist om dit project uit te voeren met BIM?
De bouwcombinatie Dura Vermeer & De Nijs namen hiervoor het initiatief. 

Hoe is het BIM-proces verlopen? Liep het vlot? Waren er bepaalde knelpunten?
In het begin liep het niet zo vlot voor Schindler, wat vooral te wijten is aan de beperkte ervaring met BIM. Na verloop van tijd liep het vlotter. Toevoegingen of wijzigingen bleven weliswaar een complexe taak.

In hoeverre vormde BIM voor dit project een meerwaarde?
Van zodra je buiten de liftschacht werkt, heb je te maken met andere leveranciers. In deze situatie biedt BIM als meerwaarde dat je beter kan inschatten wat de impact is op anderen.

Wat heeft dit project u geleerd m.b.t. het bimmen?
Omdat je meer inzicht krijgt in de bouwkundige situatie, leer je meer meedenken met de klant, en kan je problemen voorkomen. BIM is erop gericht dat de verschillende leveranciers met elkaar meedenken.

Gerelateerde partner

Opdrachtgever

Bouwcombinatie Dura Vermeer & De Nijs

Locatie

Amsterdam

Ontwerp

Arons & Gelauff

Betrokken studiebureaus

Hinch

Gebruikte software

Revit Autodesk
Solibri
BIMcollab® KUBUS